Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 7997 случая на заразни заболявания срещу 8386 за предходната. От тях броят на острите респираторни заболявания е 6645 случая срещу 7051 за предходната седмица.

Чревни инфекции:
Регистрираните случаи са както следва:
- вирусни хепатити – 73 случая срещу 46 за предходната седмица
- дизентерия – 7 случая срещу 22 за предходната седмица
- салмонелози –22 случая срещу 30 за предходната седмица
- колиентерити –11 случая срещу 8 за предходната седмица
- ентероколити - 259 случая срещу 232 за предходната седмица

Въздушно-капкови инфекции:
Регистрирани са 122 случая на скарлатина срещу 123 за предходната седмица. Случаите на варицела са 628 срещу 584, епидемичен паротит - 35 срещу 44 случая и рубеола – 101 срещу 129 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции:
През седмицата не са регистрирани случаи на Кримска-Конго хеморагична треска. Случаите на Марсилска треска са 25 срещу 34, на Лаймска борелиоза 40 срещу 35 за предходната седмица и на Ку-треска 4 срещу 3.

През седмицата не са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции.

Сподели в: