Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 5 747 случая на остри заразни заболявания срещу 5 408 за предходната. От тях 4 617 са случаите на остри респираторни заболявания /ОРЗ/ срещу 4 233 за предходната седмица.

Чревни инфекции:

Регистрираните случаи са както следва:

-вирусни хепатити – 107 случая срещу 109 за предходната седмица

-дизентерия – 41 случая срещу 63

-салмонелози – 17 случая срещу 11

-колиентерити – 28 случая срещу 22

-ентероколити – 616 случая срещу 612

Въздушно-капкови инфекции:

Регистрирани са 15 случая на скарлатина срещу 15 за предходната седмица. Случаите на варицела са 147 срещу 173, епидемичен паротит – 0 срещу 2 и рубеола – 3 срещу 2 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции:

Случаите на Кримска–Конго хеморагична треска са 0 срещу 0 за предходната седмица, на Ку – треска - 1 срещу 0, на Лаймска борелиоза - 6 срещу 15 и на Марсилска треска - 102 срещу 93 за предходната седмица.

През седмицата не са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции.

Сподели в: