Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 9 780 случая на остри заразни заболявания срещу 6 802 за предходната. От тях 7 639 са случаите на остри респираторни заболявания /ОРЗ/, срещу 5 629 за предходната седмица.

Чревни инфекции:

Регистрираните случаи са както следва:

- вирусни хепатити –126 случая срещу 70 за предходната седмица;

- дизентерия – 7 случая срещу 7

- салмонелози – 20 случая срещу 11

- колиентерити – 22 случая срещу 10

- ентероколити - 385 случая срещу 158

Въздушно-капкови инфекции:

Регистрирани са 118 случая на скарлатина срещу 102 за предходната седмица. Случаите на варицела са 1 305 срещу 737, епидемичен паротит - 4 срещу 1 случая и рубеола – 26 срещу 9 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции:Случаите на Кримска-Конго хеморагична треска са 0 срещу 0 за предходната седмица, на Ку - треска - 3 срещу 1, на Лаймска борелиоза - 66 срещу 28 и на Марсилска треска - 35 срещу 22 за предходната седмица.

За периода 01-17.05.2004 в МБАЛ Ботевград са постъпили 127 лица с клинична картина на пневмония . По-голямата част от пациентите са от Ботевград, а около 20 % са от околните села - Трудовец, Врачеш, Скравена и др. Заболяването протича с различна тежест, като преобладават леките случаи. Няма засегнати лица в детска възраст. По клинично протичане и епидемиологични данни вероятно се касае за епидемичен взрив от Ку-треска. Заболяването е типична зооноза с широко разпространение сред гризачи, кърлежи, а също и селскостопански животни – кози и овце. Заразата се предава на човек по много начини – чрез вдишване на прах, заразен с причинители, сурово мляко от болни животни, пряк контакт с животни или техни секрети и др.

Взети са проби от болните за лабораторно доказване на причинителя. За проучване на взрива на място са изпратени специалисти по инфекциозни болести и епидемиология. Органите на Държавния санитарен контрол, съвместно с ветеринарните служби и общинските власти предприемат необходимите противоепидемични мерки.

Сподели в: