Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 10649 случая на остри заразни заболявания срещу 11262 за предходната. От тях 9113 са случаите на грип и ОРЗ, срещу 11262 за предходната седмица.

Чревни инфекции:

Регистрираните случаи са както следва:

- вирусни хепатити – 59 случая срещу 72 за предходната седмица

- дизентерия – 5 случая срещу 7 за предходната седмица

- салмонелози – 13 случая срещу 10 за предходната седмица

- колиентерити - 22 случая срещу 9 за предходната седмица

- ентероколити - 226 случая срещу 218 за предходната седмица

Въздушно-капкови инфекции:

Регистрирани са 118 случая на скарлатина срещу 124 за предходната седмица. Случаите на варицела са 1035 срещу 965, епидемичен паротит - 1 срещу 1 случая и рубеола - 4 срещу 9 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции:

Не са регистрирани заболявания от Кримска-Конго хеморагична треска през настоящата и предходната седмици. Случаите на Ку-треска са 3 срещу 3 на Лаймска борелиоза 9 срещу 7 и на Марсилска треска 2 срещу 3 за предходната седмица.

В с. Главница, община Пазарджик е регистриран хранителен взрив от салмонелоза. За периода 19-23.03.2004 год. с разстройство и повръщане са заболели 16 души от ромската махала в селото. От тях 11 са хоспитализирани в МБАЛ гр. Пазарджик. При извършеното изследване микробиологично е доказана Салмонела грепа С.

Предполагаемата причина за взрива е консумирано месо от умряло прасе.

Предприети са необходимите противоепидемични мерки.

Сподели в: