Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 13 409 случая на остри заразни заболявания срещу 13 672 за предходната. От тях 12061 са случаите на грип и ОРЗ, срещу 12 427 за предходната седмица.

Чревни инфекции:

Регистрираните случаи са както следва:

- вирусни хепатити - 88 случая срещу 116 за предходната седмица

- дизентерия - 5 случая срещу 8

- салмонелози - 7 случая срещу 9

- колиентерити - 10 случая срещу 12

- ентероколити – 180 случая срещу 150

Въздушно-капкови инфекции:

Регистрирани са 102 случая на скарлатина срещу 131 за предходната седмица. Случаите на варицела са 906 срещу 771, епидемичен паротит - 4 срещу 4 случая и рубеола - 3 срещу 6 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции:

Не са регистрирани заболявания от Кримска-Конго хеморагична треска и Марсилска треска през настоящата и предходната седмици. Случаите на Ку-треска са 1 срещу 0 и на Лаймска борелиоза - 1 срещу 3 за предходната седмица.

През седмицата е регистриран един хранителен вътреболничен взрив в отделението по фтизиатрия на МБАЛ – АД гр. Монтана.

За периода 26-27.02 2004 г. 9 от общо 24 пациента са с оплаквания от гадене, повръщане и разстройство. От болните и от консумираната храна са взети материали за микробиологично изследване с цел установяване причинителя на инфекцията.

Органите на ХЕИ и ДВСК гр. Монтана са извършили съвместно епидемиологично проучване и са предприели необходимите противоепидемични мерки.

Сподели в: