Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 26 942 случая на остри заразни заболявания срещу 23 844 за предходната. От тях 25 738 са случаите на грип и ОРЗ срещу 22 749 за предходната седмица. Общата заразна заболяемост за страната е 183,35 на 10000 души население. Към настоящия момент грипна епидемия е обявена в областите Габрово, Силистра, Кърджали, Видин, Сливен, Монтана, Русе, Благоевград, Кюстендил Търговище, Пазарджик, Разград, Смолян, Перник и Шумен, както и в отделни общини от други области .

Сътрудниците от хигиенно-епидемиологичните инспекции по места ежедневно следят епидемичната обстановка по отношение на грипа и ОРЗ и разпореждат съответните мерки.

Чревни инфекции:

Регистрираните случаи са както следва:

- вирусни хепатити - 67 случая срещу 72 за предходната седмица

- дизентерия - 6 случая срещу 13

- салмонелози - 10 случая срещу 4

- колиентерити - 12 случая срещу 13

- ентероколити - 167 случая срещу 168

Въздушно-капкови инфекции:

Регистрирани са 107 случая на скарлатина срещу 91 за предходната седмица. Случаите на варицела са 798 срещу 696, епидемичен паротит - 1 срещу 6 случая и рубеола - 5 срещу 67 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции:

Не са регистрирани заболявания от Кримска-Конго хеморагична треска, Ку-треска и Марсилска треска през настоящата и предходната седмица. Случаите на Лаймска борелиоза са 4 срещу 0.

В град София е регистриран е един хранителен взрив от трихинелоза.

След консумация на месо от домашно заклано прасе с изявена клинична картина са двама от общо шест, които са консумирали от месото.

Започнато е своевременно лечение на болните. Предприети са необходимите противоепидемични мерки.

В Дом за възрастни хора с умствена изостаналост в с. Лясково, Старозагорска област е регистриран вътреболничен взрив от дизентерия с микробиологично доказан причинител Шигела флекснери. За периода 13-19.01.2004 год. с изявена клинична картина е 1 от домуващите и 5 са открити като здрави заразоносители.

Предприети са съответните противоепидемични мерки.

Сподели в: