Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 13 579 случая на остри заразни заболявания срещу 13 038 за предходната.

По отношение на грипа и ОРЗ епидемичната обстановка в страната продължава да бъде спокойна. Регистрирани са 12 100 случая на ОРЗ срещу 11 488 за предходната седмица. Общата заразна заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 88,83 на 10 000 души население, срещу 80,02 за предходната седмица.

Чревни инфекции:

Регистрираните случаи са както следва:

- вирусни хепатити -112 случая срещу 96 за предходната седмица

- дизентерия - 9 случая срещу 8

- салмонелози - 12 случая срещу 13

- колиентерити - 9 случая срещу 8

- ентероколити - 157 случая срещу 204

Въздушно-капкови инфекции:

Регистрирани са 153 случая на скарлатина срещу 138 за предходната седмица. Случаите на варицела са 980 срещу 1039, епидемичен паротит - 1 срещу 0 случая и рубеола - 2 срещу 3 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции:

Не са регистрирани заболявания от Кримска-Конго хеморагична треска и Марсилска треска през настоящата и предходната седмици. Случаите на Лаймска борелиоза са 1 срещу 4 и на Ку-треска 2 срещу 2 за предходната седмица.

През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции.

На 17.12.2003 г. Световната здравна организация официално обяви появата на нов случай на ТОРС в Тайван. Касае се за заразяване на лекар, работещ с вируса в лабораторни условия. Няма данни за заразяване на други лица от контактните и персонала на лабораторията.

Засега СЗО не препоръчва ограничителни мерки при пътувания в различни страни, ползване на лични предпазни средства и други.

Министерство на здравеопазването внимателно следи епидемичната обстановка и при необходимост ще разпореди съответните противоепидемични мерки.

Сподели в: