Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 12467 случая на остри заразни заболявания срещу 12600 за предходната. От тях 11183 са острите респираторни заболявания /ОРЗ/, срещу 11303 за предходната седмица.

Общата заразна заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 77,53 на 10000 население. Над средните за страната са стойностите на заболяемост в градовете Кърджали, Русе, Ямбол, Силистра, Плевен, Стара Загора, Шумен и Ямбол.

Чревни инфекции:

Регистрираните случаи са както следва:

- вирусни хепатити – 108 случая срещу 119 за предходната седмица;

- дизентерия - 13 случая срещу 9 за предходната седмица;

- салмонелози - 17 случая срещу 29 за предходната седмица;

- колиентерити - 12 случая срещу 11 за предходната седмица;

- ентероколити - 233 случая срещу 253 за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции:

Регистрирани са 127 случая на скарлатина срещу 136 за предходната седмица. Случаите на варицела са 731 срещу 696, епидемичен паротит - 3 срещу 1 случай и рубеола - 7 срещу 8 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции:

Не са регистрирани случаи на Ку-треска и Кримска-Конго хеморагична треска през настоящата и предходната седмици. Регистриран е 1 случай на Марсилска треска срещу 4 и 4 случая на Лаймска борелиоза срещу 2 за предходната седмица.

През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции.

Сподели в: