Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 7032 случая на остри заразни заболявания срещу 6966 за предходната. От тях 5871 са острите респираторни заболявания срещу 5922 за предходната седмица.

Чревни инфекции:

Регистрираните случаи са както следва:

- вирусни хепатити - 47 случая срещу 48 за предходната седмица

- дизентерия - 16 случая срещу 15 за предходната седмица

- салмонелози - 22 случая срещу 20 за предходната седмица

- колиентерити - 9 случая срещу 9 за предходната седмица

- ентероколити - 256 случая срещу 238 за предходната седмица

Въздушно-капкови инфекции:

Регистрирани са 66 случая на скарлатина срещу 81 за предходната седмица. Случаите на варицела са 652 срещу 538, епидемичен паротит - 1 срещу 2 случая и рубеола - 2 срещу 3 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции:

Регистриран е 1 случай на Ку-треска срещу 2 за предходната седмица, 35 случая на Марсилска треска срещу 37, 24 случая на лаймска борелиоза срещу 19 и 2 случая на кримска конго хеморагична треска срещу 1 за предходната седмица.

Регистрирани взривове:

1. Хранителен взрив след консумация на хамбургери, закупени от бърза закуска "НЮ ЛАЙН-АМАР АБО АЛ НАСР", ул. "Славянска"№ 26, гр. София.

На 09.06.2003 год. няколко часа след консумация на хамбургери, съдържащи пилешко месо, телешко месо и майонеза с висока температура, повръщане и разстройство заболяват 12 души. От тях 8 са хоспитализирани, а 4 са оставени на домашно лечение.

При направената от сътрудници на СХЕИ проверка са констатирани редица нарушения, заради които обектът е спрян от експлоатация. На отговорните лица са наложени санкции.

2. Вътреболничен взрив от ентероколит в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Монтана.

За периода 06.06. - 10.06.2003 г. с многократни воднисти изхождания заболяват 5 деца на възраст от 2 до 7 месеца. Всички са хоспитализирани в Инфекциозно отделение на МБАЛ гр. Монтана.

Своевременно са предприети необходимите противоепидемични мерки. Извършват се съответните микробиологични изследвания с цел установяване причината за инфекцията.

Сподели в: