Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 8 361 случая на остри заразни заболявания срещу 8 984 за предходната. От тях 7 482 са острите респираторни заболявания срещу 8 098 за предходната седмица.

Чревни инфекции:

Регистрираните случаи са както следва:

- вирусни хепатити - 41 случая срещу 55 за предходната седмица

- дизентерия - 5 случая срещу 3

- салмонелози - 12 случая срещу 6

- колиентерити - 0 случая срещу 6

- ентероколити - 124 случая срещу 120

Въздушно-капкови инфекции:

Регистрирани са 74 случая на скарлатина срещу 107 за предходната седмица. Случаите на варицела са 543 срещу 533, епидемичен паротит - 2 срещу 2, и рубеола - 5 срещу 4 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции:

Регистрирани са 0 случая на Ку-треска срещу 4 за предходната седмица, 1 случай на Марсилска треска срещу 0 и 14 случая на Лаймска борелиоза срещу 6.

През изминалата седмица няма нови регистрирани случаи на туларемия.

В гр. Сливница е регистриран хранителен взрив от трихинелоза. След консумация на месо от домашно прасе са заболели 11 души, 4 от които са хоспитализирани. Предприети са съвместни противоепидемични мерки от ХЕИ и ДВСК. Издирени са общо 47 лица, консумирали месо от заразеното прасе, които са насочени за изследване.

Сподели в: