Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 18 543 случая на остри заразни заболявания срещу 18 546 за предходната. Броят на острите респираторни заболявания е 17 722 срещу 17 716. Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 105,24 на 10 000 население срещу 106,97 на 10 000.

Епидемични са стойностите на заболяемост в Кърджали, Монтана, Пазарджик, Русе, Силистра, Стара Загора, Смолян, Търговище и Хасково, където са разпоредени и съответните ограничителни мерки.

Чревни инфекции:

Регистрираните случаи са както следва:

- вирусни хепатити - 108 случая срещу 87 за предходната седмица

- дизентерия - 14 случая срещу 6

- салмонелози - 10 случая срещу 8

- колиентерити - 1 случай срещу 2

- ентероколити - 93 случая срещу 108

Въздушно-капкови инфекции:

Регистрирани са 112 случая на скарлатина срещу 115 за предходната седмица. Случаите на варицела са 432 срещу 457, епидемичен паротит - 3 срещу 1 и рубеола - 9 срещу 5 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции:

Не са регистрирани заболявания.

През изминалата седмица са регистрирани само 4 нови случая на туларемия срещу 11 за предходната седмица.

Регистрирани вътреболнични и хранителни взривове:

1. Вътреболничен взрив от дизентерия в Интернат за деца в с.Аспарухово, област Монтана.

За периода 04.02.- 13.02. 2003 год. с разстройство, болки в корема и повръщане са заболели общо 8 деца. При 3 от тях микробиологично е доказана Шигела флекснери.

От проведените профилактични изследвания на всички контактни /деца и персонал/ при 1 дете е доказано здраво заразоносителство на същия причинител.

При направената проверка в интерната са констатирани груби нарушения на санитарно-хигиенния и противоепидемичен режим. Виновните лица са санкционирани.

2. Хранителен взрив в Областен дневен психодиспансер в гр.София.

На 12.02.2003 год. няколко часа след консумация на закупени равиоли с кайма, с болки в корема, повръщане, разстройство и висока температура заболяват 14 души, от които 10 пациенти и 5 души персонал. От тях 10 са хоспитализирани в СБАЛИПБ “Проф. Иван Киров”. На място са предприети необходимите противоепидемични мерки. Взети са материали за извършване на микробиологични изследвания, с цел доказване причинителя на инфекцията.

3. Регистриран е взрив от ентероколит в хотел “Кремиковци” в Национален парк “Витоша”.

В момента в хотела почиват общо 49 души. 37 от тях са ученици.

На 10. 02. 2003 год. с гадене, повръщане и разстройство заболяват 27 от почиващите деца. Заболяването протича леко и бързопреходно. Оплакванията са отзвучали за няколко часа.

Извършена е проверка на място и са предписани съответните противоепидемични мерки.

4. Регистриран е 1 хранителен взрив от трихинелоза.

До момента са заболели 11 души от две семейства в гр. София.

Болните са консумирали месо от домашно прасе, отглеждано и заклано в гр. Елхово.

Епидемиологичното проучване продължава с цел издирване и изследване на всички лица, яли от заразеното месо.

Сподели в: