Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 14 670 случая на остри заразни заболявания срещу 12 499 за предходната. Завишаването е предимно за сметка на острите респираторни заболявания /ОРЗ/, варицелата и ентероколита. Общият брой на ОРЗ е 13 867 срещу 11 917 ОРЗ за предходната седмица. Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 82, 80 на 10 000 население срещу 70,82 на 10 000. Над средните за страната се задържат стойностите на заболяемост от грип и ОРЗ в градовете Русе, Разград, Монтана, Сливен и Ямбол.

Чревни инфекции:

Регистрираните случаи са както следва:

- вирусни хепатити - 98 случая срещу 89 за предходната седмица

- дизентерия - 7 случая срещу 4

- салмонелози - 16 случая срещу 7

- колиентерити- 5 случай срещу 1

- ентероколити - 122 случая срещу 63

Въздушно-капкови инфекции:

Регистрирани са 84 случая на скарлатина срещу 70 за предходната седмица. Случаите на варицела са 441 срещу 311, епидемичен паротит - 0 срещу 2 и рубеола - 2 срещу 4 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции:

Регистрирани са 3 случая на Ку-треска срещу 3 за предходната седмица и 2 случая на Лаймска борелиоза срещу 0.

В с. Мещица, Пернишка област са регистрирани 8 случая на туларемия. Заболелите са на възраст от 15 до 45 год. Двама от тях са хоспитализирани в Инфекциозно отделение на МБАЛ гр. Перник, а останалите се лекуват от личния лекар по домовете. Заболяването протича в лека форма - с повишена температура, главоболие, болки в гърлото, изпотяване и подути шийни лимфни възли.

Епидемиологичното проучване продължава. Взети са необходимите проби за провеждане на лабораторни изследвания. Предприети са и съответните противоепидемични мерки.

Регистрирани вътреболнични и хранителни взривове

1. Битов взрив от трихинелоза, възникнал след консумация на месо и луканка, приготвена от заклано домашно прасе. До момента са заболели 5 души / 2 от гр. София, 2 от гр. Харманли и 1 от гр. Стара Загора/.Прасето е консумирано на тържество в семейство от гр. София.

Продължава епидемиологичното проучване с цел издирване и изследване на всички лица, консумирали от заразеното месо. 2. Вътреболничен взрив от дизентерия с микробиологично доказан причинител Шигела флекснери.

За периода 17-23.01.2003 год. с повръщане, висока температура и разстройство заболяват 6 деца от Дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи в гр. Каспичан, Шуменска област.

Децата са хоспитализирани в Инфекциозно отделение на МБАЛ гр. Шумен.В дома са предприети необходимите противоепидемични мерки.

3. Вътреболничен взрив в Интензивен сектор на Детска клиника към УМБАЛ “Св. Георги” гр. Пловдив.

Вътреболничният взрив е възникнал през периода 12.12.2002 год.- 15.01. 2003 год. За взрива ХЕИ гр. Пловдив е уведомена едва на 20.01.2003 год., след което незабавно съобщава в МЗ.

За посочения период са заразени общо 6 деца, едно от които е починало. От микробиологичните изследвания на кръв, храчки, бронхиален аспират и фекални проби при всички от децата като причинител на инфекцията е доказан Псевдомонас аеругиноза. Същият микроорганизъм е изолиран и от предмети от околната среда.

При извършената проверка на място сътрудници на ХЕИ са констатирали груби санитарно-хигиенни и противоепидемични нарушения.

Виновните лица са санкционирани.

Сподели в: