Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 21 303 случая на остри заразни заболявания, срещу 29 117 за предходната. Общият брой на острите респираторни заболявания /ОРЗ/ е 20 126, от които 425 са случаите на грип, срещу 27 881 ОРЗ, от които 752 случая на грип за предходната седмица.

Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 118,17 на 10 000 население. Отново най-засегната е възрастовата група 4-7 год., следвана от 0 - 3 год.

Към настоящия момент в цялата страна се наблюдава постепенен спад в заболяемостта от грип и ОРЗ. Все още епидемични стойности са регистрирани в областите, които най-късно бяха засегнати от епидемичната вълна: Бургас, Видин, Монтана, Перник, Сливен, Смолян, Софийска област и Търговище.

Чревни инфекции:

Регистрираните случаи са както следва:

- вирусни хепатити - 131 случая срещу 198 за предходната седмица

- дизентерия - 11 случая срещу 19

- салмонелози - 8 случая срещу 8

- колиентерити - 0 случая срещу 6

- ентероколити - 70 случая срещу 109

Въздушно-капкови инфекции:

Регистрирани са 59 случая на скарлатина срещу 91 за предходната седмица. Случаите на варицела са 405 срещу 751, епидемичен паротит - 5 срещу 5, рубеола - 6 срещу 12 и коклюш - 2 срещу 4 за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции:

Не са регистрирани случаи на Лаймска борелиоза срещу 1 за предходната седмица, 0 случаи на Марсилска треска срещу 1 и 0 случаи на Ку -треска срещу 2 за предходната седмица.

През периода не са регистрирани значителни хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции.

Сподели в: