Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 5611 случая на остри заразни заболявания, срещу 5145 за предходната. От тях 4601 са острите респираторни заболявания срещу 4174 за предходната седмица.

Чревни инфекции:

Регистрираните случаи са както следва:

• вирусни хепатити - 71 случая срещу 63 за предходната седмица;

• дизентерия - 30 случая срещу 18 за предходната седмица;

• салмонелози - 55 случая срещу 63 за предходната седмица;

• колиентерити -6 случая срещу 14 за предходната седмица;

• ентероколити - 447 случая срещу 330 за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции:

Регистрирани са 30 случая на скарлатина срещу 50 за предходната седмица. Варицелите са 221 срещу 321, епидемичен паротит- 0 срещу 4 и рубеола- 15 срещу 12 за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции:

Регистрирани са 23 случая на лаймска борелиоза срещу 15 за предходната седмица, 39 случая на марсилска треска срещу 31, 5 случай на ку-треска срещу 1 и 4 случая на Кримска- Конго хеморагична треска срещу 5 за предходната седмица.

Регистрирани епидемични взривове:

1. Хранителен взрив в почивна станция на БДЖ – Пловдив, намираща се в гр. Бургас. За периода 10-11.07.2002 год. с повръщане, температура, и диарийни изхождания са заболели 11 лица от общо 32 почиващи в станцията. Само един от болните е хоспитализиран в Инфекциозно отделение на МБАЛ гр. Бургас. Заболяването протича в много лека и бързо преходна форма. Взети са проби за микробиологично изследване от консумираната на 10.07.2002 год. храна, от контактни и от обслужващия персонал. До момента не са изолирани патогенни и условно-патогенни микроорганизми.

2.Взрив от гастроентероколити в целодневна детска градина “Лудогорче” в гр. Разград. За периода 09-11.07.2002 год. с повишена температура, повръщания и диарийни изхождания са заболели 7 деца, от общо 39 посещаващи градината. Взети са материали за микробиологично установяване причинителят на инфекцията. До момента резултатите са отрицателни.

3. През периода 13 – 16. 07.2002 г. в няколко селища в общините Бобов дол, Дупница и Сапарева баня са регистрирани над 250 случая на ентероколити с основни симптоми отпадналост, гадене, повръщане, коремни болки и в около половината от случаите разстройство. Най-много са случаите в селата Мламолово, Бабино, Дяково, Бабинска река, Яхиново, Червен брег, Джерман, както и в градовете Бобов дол и Дупница. Засегнати са всички възрастови групи, протичането е леко и бързо преходно – от няколко часа до един-два дни.

Първоначалната информация за групирането на случаите в селища водоснабдявани от язовир “Дяково” и липсата на достатъчно обеззаразяване на питейната вода в три села от община Бобов дол, са причината ХЕИ Кюстендил да разпореди извършването на почистване и дезинфекциране на водопроводната мрежа. За населението е осигурена вода от водоноски и от местни водоизточници с добри качествени показатели. Веднага след получаването на стандартни микробиологични резултати ще се възстанови водоподаването и за тези села.

Взети са проби за микробиологично и вирусологично изследване на вода от язовира, водопроводната система, както и материали от болни.

Предвид вероятната вирусна етиология и фекално – оралния механизъм на предаване, най-ефективните мерки за предпазване от заразяване са спазването на правилата за лична хигиена като измиване на ръцете преди всяко хранене, добра термична обработка на храната и последващото и съхранение в хладилни условия, внимателното измиване на плодовете и особено зеленчуците, използването само на чиста питейна вода.

Сподели в: