Върни се горе

На 22 и 23 септември (сряда и четвъртък) в Учебната база на Българския червен кръст в с. Лозен ще се проведе образователен семинар за привличане на кръводарители.

Семинарът се осъществява в рамките на Националната програма за безвъзмездно и доброволно кръводаряване. Той е разработен и се реализира от Националния център по хематология и трансфузиология към Министерството на здравеопазването и Столичната организация на Българския червен кръст. Семинарът е част от съвместния проект на двете организации за привличане на млади хора към идеите на безвъзмездното и доброволното кръводаряване.

Проектът предвижда провеждане на образователни семинари на младежи от БЧК за привличане на кръводарители; организиране на промоция на безвъзмездното кръводаряване сред учениците от 12-ти клас от пет столични училища чрез използване на идеите и инициативите на обучените доброволци; реализиране на акции за кръводаряване сред 18-годишните в училищата.

Семинарът ще бъде открит официално на 22 септември от 11.00 часа.

Програмата му включва лекции и активни форми на обучения. Специалисти от Националния център по трансфузиология и хематология, ВМА и БЧК ще изнесат лекции по темите: “Някои факти за кръвта. Донори на безопасна кръв. Кръвта като необходим ресурс”,“Планиране и прилагане на образователна и социална маркетингова кампания за набиране на кръводарители”. Ще бъдат представени и някои успешни кампании за доброволно кръводаряване.

Семинарът ще продължи с работа в малки групи, в които младежите-доброволци ще изработят проект за работа в училищата за промоция на безвъзмездното и доброволно кръводаряване и ще дискутират идеи за нови рекламни материали. На семинара да бъдат споделени знания и умения, ще се генерират нови идеи, които ще подпомогнат специфичната дейност по набиране и задържане на кръводарители.

През месец октомври обучените младежи ще организират промоция на безвъзмездното кръводаряване сред своите съученици от 12-ти клас, която ще завърши с акции за кръводаряване.

Сподели в: