Върни се горе

Участници: Директори, управители на болнични аптеки и водещи специалисти по онкология от специализираните лечебни заведения в страната, директори на РЦЗ, експерти от Министерство на здравеопазването - дирекция "Лекарствена политика", дирекция "УФР", "Инспекторат" и дирекция "Протокол и връзки с обществеността".

Презентации на участници в семинара:

Сподели в: