Върни се горе

Във вторник, 29 ноември, в 10.30 часа в Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Св. Георги” в Пловдив ще бъде открит сектор за лечение на пациенти с ХИВ/СПИН към Инфекциозната клиника на болницата. Той ще бъде открит официално от заместник-министъра на здравеопазването д-р Валери Цеков.

Това е третият в страната сектор за лечение, който ще предоставя антиретровирусна терапия на ХИВ-позитивни лица, за да гарантира достъп до грижи и качествено лечение за хората, живеещи с ХИВ/СПИН. Първите два са в София (Инфекциозна болница) и Варна (болница „Св. Марина”). Всички те са оборудвани по Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” със средствата на Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария с цел децентрализация на лечението на хората, живеещи с ХИВ/СПИН. Медицинският персонал, работещ в секторите, също е обучен по линия на Програмата. За разкриването на новия сектор в Пловдив е предоставено офис и медицинско оборудване на стойност 82 500 лв.

Министерство на здравеопазването предоставя безплатна антиретровирусна терапия, като за тази цел през 2005 г. са сключени договори за доставка на 15 медикамента на обща стойност 3 528 840 лева. Годишно от бюджета на МЗ само за осигуряване на безплатни диагностикуми и консумативи за нуждите на всички лаборатории в кръвните центрове, регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве и специализирани клиники се отделят около 2-3 млн. лв. В тази сума е включен и предоставеният безплатно мониторинг на антиретровирусната терапия при пациенти с ХИВ/СПИН.

Със средства на Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария у нас бе създаден двумесечен резерв от антиретровирусни медикаменти на обща стойност около 380 000 лв. , което гарантира непрекъсваемост на терапията. МЗ предоставя безплатно и медикаменти за лечение на основните опортюнистични инфекции на стойност около 130 000 лв.

Сподели в: