Върни се горе

Съгласно споразумение между Министерството на здравеопазването и община Плевен днес, 11 февруари, в Плевен беше открит Координационен офис по програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, финансирана от Глобалния фонд.

За оборудване на новия координационен офис Програма «Превенция и контрол на ХИВ/СПИН» е осигурила компютър, принтер, модем и факс на стойност 1515 долара. През 2005 г. бъдат предоставени и допълнително офисоборудване и копирна мащина за 1000 долара.

Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” финансира дейността на местни координационни офиси и в общините Благоевград, Бургас, Варна, Видин, Пазарджик, Пловдив, Русе, София и Стара Загора.

Целта на 10-те общински координационни офиси е да създават необходимите организационни, методически и информационни условия за ограничаване на разпространението на ХИВ/СПИН на регионално ниво. Те ще разпространяват актуална информация и промоционални материали за превенция и контрол на ХИВ/СПИН, ще организират обучителни семинари, дискусии и благотворителни мероприятия. Предвижда се да се изготвят периодични доклади за състоянието и развитието на местните ресурси, ангажирани по Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, да се събира информация за работата на неправителствените организации и общински структури, работещи по превенцията и контрола на ХИВ/СПИН.

Основните дейности, осъществявани по Компонент 1 “Изграждане на инфраструктура и подготовка на кадри, отговорни за превенцията и контрола на ХИВ/СПИН в България”,включват изграждане на 10 местни координационни офиса, които ще координират изпълнението на Програмата на регионално равнище; на национална дирекция и ресурсно-информационен център по проблемите на ХИВ/СПИН; провеждане на обучение на специалисти от здравния и социалния сектор и полицейски служители за работа с уязвими групи.

Компонент 1 се реализира в общините Благоевград, Бургас, Варна, Видин, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Русе, София и Стара Загора.

В община Плевен освен дейности по Компонент 1 се реализират и дейности по Компонент 4 “Поддържане на ниско ниво на разпространение на ХИВ сред интравенозните наркомани” и Компонент 6 “Намаляване на рисковото сексуално поведение и инжекционни практики сред проституиращите жени и мъже”. Изпълнител по двата компонента е фондация „Плевен 21 век”. До момента от Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” на фондацията са отпуснати над 38 000 долара за осъществяване на дейностите по двата компонента в Плевен.

Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” се финансира от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и се изпълнява от Министерство на здравеопазването. Програмата стартира своята дейност през юли 2003 г. Основната й цел е запазване на ниското ниво на разпространение на ХИВ/СПИН в България. Програмата има 8 компонента, насочени към доизграждане на съществуващите структури, получаване на надеждна картина за разпространението на инфекцията, провеждане на специфични програми за превенция сред най-уязвимите групи и предоставяне на лекарства и грижи на хората, живеещи с вируса.

Сподели в: