Върни се горе

Днес, 20 януари, министърът на здравеопазването г-н Славчо Богоев, заместник-министърът на здравеопазването д-р Петко Салчев и директорът на Националната здравноосигурителна каса д-р Иван Букарев проведоха среща, на която обсъдиха повдигнатите от Българската психиатрична асоциация проблеми относно медицинското обслужване на хората с психични заболявания. По тези въпроси бе проведен разговор и с председателя на Българския лекарски съюз д-р Андрей Кехайов.

Ръководствата на МЗ и НЗОК заявяват, че през 2005 г. с прилагането на наредбите на МЗ и на сключения Национален рамков договор няма да възникнат проблеми с лечението, диспансеризацията и предписването на лекарства на хората с психични заболявания.

Наредба №39 на МЗ регламентира психичните заболявания като част от заболяванията, които подлежат на диспансеризация. Наредба 39 не лишава болните от прегледи при специалист, които досега са били заплащани от НЗОК,както твърдят специалисти-психиатри от Българската психиатрична асоциация. Наредба № 40 на МЗ определя основния пакет психиатрична помощ като част от основния пакет дейности, заплащани от НЗОК. По този начин се гарантира обслужването на тези пациенти от специалисти-психиатри и предписването на необходимите им лекарства.

Чрез разпоредбите на Националния рамков договор 2005, който е изработен на базата на двете наредби на МЗ, за пациентите са осигурени услугите на специалисти-психиатри от извънболничната медицинска помощ и заплащането от НЗОК (частично или напълно) на лекарствата за домашно лечение.

Съгласно наредбите на МЗ и НРД 2005 нуждаещите се имат достъп до всеки избран от тях психиатър в извънболничната медицинска помощ, а така също и до диспансерите за психични заболявания, чиято дейност се финансира чрез общинския бюджет. По този начин пациентите могат да получат безплатно нужните им лечение и лекарства както чрез НЗОК, така и чрез психодиспансерите. При необходимост специалистите-психиатри могат да насочват пациентите към диспансер или към болница.

За подобряване на медицинското обслужване на тази група хора чрез регулативните стандарти за 2005 г., които ще бъдат договорени между НЗОК и БЛС, ще се осигурят механизми за по-пълен достъп на болните до специалист-психиатри в извънболничната медицинска помощ.

По данни на НЗОК към 1 декември 2004 г. в цялата страна са диспансеризирани близо 101 000 души с различни психични заболявания (афективни разстройства, болест на Алцхаймер, епилепсия, шизофрения, психоорганични състояния).

МЗ осъществява държавната отговорност по развитието, поддържането и функционирането на цялата система за психиатрична помощ у нас. В страната има 28 диспансера за психични заболявания или психиатрично диспансерно отделение към областната болница – т.е. във всеки областен град у нас има специализирани звена, които оказват висококвалифицирана помощ на нуждаещите се хора с психични заболявания. По този начин в териториален аспект болните не са затруднени в достъпа си до такава помощ.

След внимателен анализ на цялата нормативна уредба ще се предприемат необходимите мерки за подобряване на диспансеризацията, която се третира в Закона за лечебните заведения, Закона за здравното осигуряване и подзаконови нормативни актове.

Сподели в: