Върни се горе

Споразумение за сътрудничество между Министерството на здравеопазването и Българския червен кръст бе подписано днес, 28 февруари, от министъра на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски и председателя на БЧК г-н Христо Григоров.

Новият договор има за цел да обедини усилията на двете институции за опазване и укрепване на човешкото здраве и повишаване здравната култура на гражданите на Република България. Ще се разширява и задълбочава сътрудничеството при изпълнение на приоритетни проекти и програми по актуални здравни проблеми на национално и международно ниво.

Ще се сътрудничи в областта на промоцията на здраве и превенцията на болестите. Ще се организират съвместни инициативи по ограничаване и предотвратяване на тютюнопушенето, употребата на алкохол, наркотичните зависимости и рисковото сексуално поведение.

Двете страни ще си взаимодействат при случаи на бедствия, аварии, катастрофи и кризисни ситуации. Ще координират дейностите си в подкрепа на нуждаещите се лица и общности, както и на държавните лечебни и здравни заведения в страната.

Предвижда се разработване на съвместни програми за следдипломно обучение на специалистите по здравни грижи за предоставяне на качествени здравни услуги на обществото, както и обучение на немедицински лица за оказване на първа помощ на пострадали при инциденти.

В обсега на дейност на споразумението е изготвяне на програми за пропагандиране на доброволното и безвъзмездно кръводаряване, организиране на семинари и кръгли маси по проблемите на уязвимите групи от обществото, укрепване и развитие правата на гражданите и на чужденците със статут на бежанец и гарантиране на равен достъп до здравни грижи.

Сподели в: