Върни се горе

Поради големия обхват на проверяваните обстоятелства и документация към момента продължава проверката в Центъра за спешна медицинска помощ, София, разпоредена от министъра на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски във връзка с излъчени материали по Нова ТВ и публикации в печатни медии.

На комисията е възложено да провери всички факти и обстоятелства, изнесени в медиите, оборудването на линейките, извършването и заплащането на ремонтите им, направените ремонти в ЦСМП, София, проведените обществени поръчки за доставка на санитарни автомобили и сервизно обслужване.

Проверката продължава, като се анализират събраните данни, изискват се нови документи и се уточняват обстоятелствата, свързани с извършените доставки на санитарни автомобили от 1999 г. Досега.

При проверката са установени определени нарушения при доставката и сервизното обслужване на санитарните автомобили. Констатиран е и занижен контрол при изпълнението на тези договори.

До момента Министерството на здравеопазването е изпратило част от събраната информация и документация на органите на полицията и прокуратурата за изясняване на някои факти и обстоятелства, които са извън компетентността и правомощията на проверяващите длъжностни лица от комисията и на МЗ.

От извършената проверка до момента за наличността на медицинско оборудване в санитарните автомобили е установено, че 35 от общо 44 линейки са оборудвани с апарати за ЕКГ и 19 - с дефибрилатори. Останалите линейки са оборудвани задължително с амбу, превързочни материали, чанти с медикаменти, консумативи, 10 банки за вливане, аспиратор и друга медицинска апаратура.

Среднодневно територията на ЦСМП, София се обслужва от 20 – 22 дежурни санитарни коли, от които 10 реанимобила, с реанимационен екип и оборудвани с дефибрилатор, ЕКГ, аспиратор, респиратор, амбу, вакуум–матрак, всички видове шини и кислород.

През 2005 г. в ЦСМП, София са постъпили 116 485 повиквания, а през 2006 г. – 113 073. Неизпълнени са съответно 6.55% и 5.88 % поради сгрешени адреси, липса на лицата, отказване на медицинска помощ от „подателите” на повикването. Около 30% от обслужените болни са хоспитализирани. За деца до 18 години са изпълнени и през двете години около 10 000 домашни посещения.

След окончателното завършване на проверката МЗ ще информира своевременно обществеността за резултатите от нея, за констатираните нарушения, за предприетите мерки и ангажираната отговорност на допусналите нарушения лица.

Сподели в: