Върни се горе

С участието на министъра на здравеопазването д-р Евгений Желев и членове на ръководството на министерството се проведе среща с представители на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България с председател д-р Любомир Киров. Обсъдени бяха конкретни въпроси, свързани с промени в действащи наредби на МЗ .

След обсъждане беше постигнато съгласие по предложенията  на НСОПЛБ за промени в нормативната уредба, като до края на седмицата ще стартира процедурата за корекция и  публикуване на съответните наредби, която трябва да приключи през първата половина на месец декември.

По спорния въпрос с 24-часовия ангажимент на общопрактикуващите лекари, участниците в срещата се обединиха около мнението на министър Желев, че обща грижа на цялото съсловие трябва да бъде защитата на интересите на пациентите. Министърът подчерта, че „Обща грижа на  цялото съсловие трябва да бъде защитата на интересите на пациентите. Нашата работа е да работим за хората и затова не може да се приеме искането за отпадане на 24-часовия ангажимент на личните лекари, но трябва да се търси начин да се оптимизира този вид дейност.”

Представителите на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари  заявиха позицията си, че с готвените промени според тях достъпът до системата на здравеопазване няма да бъде нарушен, но са готови работата на експертите да продължи, като се обсъдят промени в тази посока. 

Предстои да бъде обсъдена възможността за стартиране на пилотни проекти в някои населени места за създаване на центрове за медицински услуги. Те ще обединяват наличните публични ресурси за осигуряване на 24-часовия достъп на гражданите.

Днешните разговори бяха предшествани от поредица работни срещи за уточняване на позициите.

Сподели в: