Върни се горе

Перспективите за участие на България в предстоящ международен проект за подобряване на здравните показатели в страните от Централна и Източна Европа беше основна тема на срещата на представители на ръководството на МЗ с проф. Питър Бойл, директор на Международната агенция за изследване на рака.

От страна на МЗ в разговорите участваха началникът на кабинета на министъра доц. Жасмина Мирчева, главният секретар на МЗ доц. Красимир Гигов и директорът на Националния център за опазване на общественото здраве проф. Любомир Иванов. Проф. Бойл разясни, че проектът  предстои да бъде финансиран изцяло от ЕК и е предназначен за новите страни-членки на ЕС, в които смъртността от сърдечносъдови, онкологични заболявания, диабет и др. е значително по-висока от тази в останалите страни от ЕС. Предвижда се в тези страни да бъде изследвана група от 50 000 мъже и 50 000 жени на възраст между 35 и 59 години. За всяка страна, участваща в проекта, се предвиждат средства в размер 5-8 милиона евро за изследвания в три направления: фактори на риска, създаване система за мониторинг за проследяване на ранни признаци на заболяванията, създаване на ресурси за обучение на кадри.

Началникът на кабинета на министър Желев – доц. Жасмина Мирчева и главният секретар на МЗ доц. Красимир Гигов подчертаха, че нашата страна е заинтересована от участие в подобен международен проект предвид на неговата национална значимост. Изтъкнато беше, че България е подписала Съвместната декларация на срещата на министрите на здравеопазването на страните от Централна и Източна Европа като първа стъпка за институционализиране на проекта. Подобни проекти имат съществено значение за изработване на обща европейска методология и съответно - за дефиниране на адекватни политики в областта на здравеопазването, заявиха представителите на Министерството на здравеопазването.

Сподели в: