Върни се горе

В 4 общини – Враца, Ловеч, Сливен и Търговище, започва осъществяването на четиригодишен проект “Подобряване на сексуалното и репродуктивното здраве на младите хора в България”. Споразуменията за неговото изпълнение на местно ниво бяха подписани днес, четвъртък, 4 ноември. В церемонията участваха заместник-министърът на здравеопазването проф. Олег Хинков, заместник-министърът на образованието и науката Юлиан Наков, директорът на Фонда на ООН за население за България (ФНООН) д-р Пиер Зийбен и кметовете на Враца, Сливен и Търговище.

Проектът е на обща стойност 504 000 долара и се осъществява от министерствата на здравеопазването и на образованието и науката с подкрепата на ФНООН. Предвидено е той да продължи до юни 2008 г.

Основната цел на проекта е да се подобри сексуалното и репродуктивно здраве на младите хора, като се подпомогне достъпът им до услуги и информация. Предвижда се да се разработят и въведат информационно-образователни стратегии за превенция на рисковото за здравето поведение.

Чрез проекта ще се финансира издаването на програми, наръчници, информационно-образователни материали, младежки бюлетин, специализирани издания, провеждане на кампании за повишаване на информираността на младите хора в страната. В четирите пилотни региона ще се изградят и оборудват информационно-образователни центрове. Училищата, подкрепени от проекта, ще получат аудио-визуална техника и компютри за изграждане на клубове за здравето. Ще бъдат проведени обучения на медицински специалисти, учители и педагогически съветници по въпросите на сексуалното здраве на младите хора. Обучението на учениците ще се осъществява в рамките на часовете по свободно-избираема професия. Национални срещи и летни лагери ще са другата форма за обучение и обмяна на опит.

Четирите пилотни области за реализиране на проекта са избрани по критерии и показатели, разработени и приети съвместно от МЗ, МОН и ФНООН. Един от тях например е показателят бременност във възрастта 15-19 години. Общините са заявили и писменото си желание за участие с ангажимент за изпълнение на условията по проекта. function PopupPic(sPicURL) { window.open( "FitPic.htm?"+sPicURL, "","resizable=1,HEIGHT=200,WIDTH=200"); }

Сподели в: