Върни се горе

Министърът на здравеопазването Славчо Богоев и ръководството на МЗ се срещнаха днес, 31 март, с председателя на КНСБ д-р Желязко Христов и представители на ръководството на КНСБ и Федерацията на синдикатите в здравеопазването.

Проведеният разговор е част от поредицата срещи на министър Славчо Богоев с представители на различни обществени организации, синдикати, неправителствени организации, асоциации, за обсъждане на проблемите в областта на здравеопазването и насочване на съвместните усилия към тяхното решаване.

Председателят на КНСБ д-р Христов постави пред министър Богоев някои основни въпроси, свързани с промяната в принципите на финансиране на болниците, повишаването на заболяемостта и хоспитализацията, снабдяването с лекарства, законодателството в областта на здравеопазването.

Представителите на синдикатите заявиха, че въведеното от тази година заплащане за дейност в болниците е вярна философия и тя трябва да се следва. В същото време те изразиха своята тревога по конкретни пунктове в методиката за субсидиране - определянето на конкретните стойности на заплащане по 17-те класа заболявания, групирането на болниците, осигуряването на средства за режийните разходи в болниците. Бяха поставени въпроси, свързани с определянето на трудовите възнаграждения на лекарите и разпределянето на парите по клинични пътеки от НЗОК.

Сред обсъжданите теми бяха и състоянието на спешната медицинска помощ, системата на ХЕИ, държавните психиатрични болници, училищното здравеопазване, националните програми за профилактика и осигуряването на повече средства по тях, тенденцията за увеличаване на разходите за лекарства от държавния бюджет и от бюджета на НЗОК, качеството на оказваното медицинско обслужване в извънболничната медицинска помощ, квалификацията на лекарите и други.

Министър Богоев коментира, че има натрупани диспропорции във финансирането на системата и хронични проблеми в нейното функциониране. В същото време той заяви, че в рамките на бюджета и своите властови правомощия Министерството на здравеопазването търси решения на тези проблеми и възможност за реформиране на системата.

Министър Богоев отбеляза, че през миналата година е постигнат сериозен ръст на работните заплати в сферата на здравеопазването.С 39% са се увеличили възнаграждения на персонала, работещ в държавните болници, а с около 20% - в центровете за спешна медицинска помощ. Според министъра това повишение е един от индикаторите за по-доброто финансиране на системата и нейното стабилизиране.

Министър Богоев подчерта пред представителите на КНСБ своята загриженост във връзка със забавянето на подписването на Националния рамков договор, чрез който трябва да се разпределби един значителен финансов ресурс в системата. Г-н Богоев отново заяви, че, имайки предвид голямото значение на НРД за осигуряване на медицинското обслужване на хората, би следвало да има гаранции за обществото. Двете страни, които по закон го подписват, трябва да имат не само правото на това, но и задължението в определен срок да финализират преговорите и чрез подписването на документа да упражнят отговорността си към обществото. Министър Богоев смята, че е необходимо в момента да се подложи на обществен дебат въвеждането на краен срок на подписването на НРД в началото на годината и ако той не се спази - да има възможност за арбитраж и служебно подписване на НРД. Това е с цел защита на обществения интерес и гарантиране стабилността на системата, посочи министър Богоев. В отговор д-р Желязко Христов заяви, че не могат да не подкрепят МЗ в предложенията за срок за НРД и арбитраж. Председателят на Федерацията на синдикатите в здравеопазването д-р Иван Кокалов посочи, че подобна практика съществува в Чехия.

В защита на обществения интерес и за да се гарантира качеството на медицинското обслужване е и акредитацията на болниците, която също бе обсъждана по време на разговора между ръководствата на МЗ и КНСБ.

В разговора министър Богоев посочи и че през 2004 г. бе направена изключително голяма стъпка във финансирането на болниците – с промяната на принципа от историческо определяне на бюджетите към заплащане за дейност.Това обективизира разходите, дава по-точна оценка за дейността на болниците и резултатите от нея и е първа крачка към започване на реална реформа в болниците, каза министър Богоев. Според него усъвършенстването на методиката за субсидиране на болниците на база преминал болен може да се търси в две основни насоки – чрез по-точното отчитане на спецификата на лечебните заведения при заплащането по клинични пътеки и чрез прецизирането на диагнозите, групирани сега в 17 класа заболявания. През май МЗ заедно с ръководствата на болниците ще извърши оценка на прилагането на новия начин на финансиране през първите месеци на годината и първите резултати от въвеждането на новия механизъм, бе съобщено на срещата.

Сподели в: