Върни се горе

Обектите с обществено предназначение у нас, които подлежат на държавен санитарен контрол, в момента са 218 437. За полугодието в тях ХЕИ са извършили 324 214 проверки и обследвания.

Издадени са 27 651 предписания за подобряване на санитарно-хигиенното състояние на обектите.

За нарушения на санитарно-хигиенните изисквания са съставени 18 830 акта за санитарно нарушение, които са покрити с наказателни постановления на обща сума 1 452 363 лева. Преобладаваща част от актовете - над 74%, са по Закона за храните.

Органите на Държавния санитарен контрол (ДСК) са издали 3900 заповеди за временно спиране експлоатацията на обекти с обществено предназначение.

Настъпването на летния сезон с неговите специфични характеристики, свързани с високите температури, интензивното придвижване на хора и събирането им на определени курортни места, е свързано и с по-активна дейност от страна на контролните органи с цел ограничаване на предпоставките за възникване на здравни неблагополучия. В този период ХЕИ извършват учестен текущ санитарен контрол, особено на територията на черноморските курорти.

За периода 1 май - 10 август 2003 г. от трите инспекции, които контролират българското Черноморие - ХЕИ, Добрич, Варна и Бургас, са извършени общо 11 227 проверки. Редица от тях са направени съвместно с органите на ДВСК, МВР, КТЗП и други.

Издадени са 188 предписания за привеждане на обектите в съответствие с изискванията.

За допуснати нарушения на санитарно-хигиенните норми и изисквания са съставени 1340 актове и са издадени 110 заповеди за временно спиране експлоатацията на обекти.

За констатирани по-сериозни нарушения има издадени заповеди за спиране на експлоатацията на следните обекти:

- В комплекс "Камчия" - на почивни бази "Топливо", "Захарчето", "Електроизграждане - Велико Търново", РДВР - София - поради неизправност в централното водоснабдяване.

- Цех за тестени закуски в комплекс "Славейков", гр. Бургас,

разкрит в подземен етаж на административна сграда - не са осигурени необходимите площи и работно пространство, позволяващо извършването на всички дейности при производството на храни. Продукцията се етикетира с подвеждаща потребителя информация относно трайност и условия на съхранение. Обектът работ без писмено разрешение от органите на ДСК.

- 5 сезонни цеха за производство на тестени закускив градовете Царево и Несебър.

- Ситничарска работилница в АПК "Двореца", гр. Балчик - работи без писмено разрешение от органите на ДСК.

- Кухненски блок към хотел "Наслада" в гр. Балчик - неосигурена топла течаща вода в подготвителните помещения.

- Ресторант "Светлана", гр. Балчик и механа на ул. "Александровска" в гр. Бургас - за неизправна ВиК инсталация, в помещенията са разляти битово-фекални води.

- 6 обекта в с. Черноморец - за системни хигиенни нарушения при експлоатация на обектите и за установени наднормени нива на шум в жилищната зона от озвучаване на заведенията.

Сподели в: