Върни се горе

В сряда, 20 август, от 11.00 часа, в залата на Министерството на здравеопазването ще се състои редовната пресконференция на ведомството.

Темата на пресконференцията е:

Санитарно-хигиенни и здравни проблеми на лятото. Контрол от страна на органите на Държавния санитарен контрол.

В пресконференцията ще участват:

Д-р Любомир Куманов, заместник-министър на здравеопазването и Главен държавен санитарен инспектор,

Д-р Снежана Алтънкова, директор на дирекция "Здравна профилактика и държавен санитарен контрол",

Д-р Радосвета Филипова, главен експерт в дирекция "Противоепидемичен контрол, профилактика на заразните болести и промоция на здравето".

Сподели в: