Върни се горе

В сряда, 4 май, от 11.00 часа в заседателната залата на Министерството на здравеопазването ще се състои пресконференция.

Пресконференцията е на тема:

Оценка на Световната здравна организация на политиката на Министерството на здравеопазването за елиминиране на йоддефицитните заболявания.

В пресконференцията ще участват:

Проф. Фритц Ван Дер Хаар,специалист по проблемите на храненето, токсикология и обществено здраве, професор в Университета по обществено здраве „Емори” (Атланта, САЩ)

Проф. Питър Лорберг, ендокринолог, Университетска болница - гр. Архус, Дания

Г-н Ян Ван Инген,специалист по йодиране на солта в солната индустрия, Холандия, консултант на УНИЦЕФ

Д-р Любомир Куманов, заместник-министър на здравеопазването

Д-р Снежана Алтънкова, директор на дирекция “Опазване и контрол на общественото здраве»

Д-р Маша Гавраилова,държавен експерт в дирекция “ОКОЗ”

Д-р Цвета Тимчева, главен експерт в дирекция “ОКОЗ”

Проф. Боян Лозанов, председател на Експертния съвет по йоддефицитните заболявания към МЗ

Пресконференцията е по повод приключването на мисията у нас на експертния екип на Международната мрежа за устойчиво елиминиране на йодния дефицит, която се проведе от 26 април до 4 май.Задачата на международния екип бе да оцени провежданите у нас политика и мерки за елиминиране на йоддефицитните заболявания. След изготвянето на техния окончателен доклад България ще бъде призната за страна, ликвидирала йоддефицитните заболявания като медико-социален проблем.

Сподели в: