Върни се горе

В понеделник, 3 ноември, от 11.00 часа, в залата на Министерството на здравеопазването ще се проведе съвместна пресконференция на министрите Филиз Хюсменова и Славчо Богоев.

Пресконференцията е на тема:

2004 г. – изграждане на национална и регионална инфраструктура по Програмата “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария

В пресконференцията ще участват:

Министър Филиз Хюсменова – председател на Националния координационен комитет на Програмата.

Министърът на здравеопазването Славчо Богоев – заместник-председател на Националния координационен комитет по Програмата.

Д-р Тонка Върлева – главен секретар на Националния комитет по СПИН към Министерския съвет.

Проф. Христо Тасков – председател на Еспертния съвет по ХИВ/СПИН към Министерството на здравеопазването.

Сподели в: