Върни се горе

До днес, 18 ноември, в гр. Пловдив са регистрирани 16 случая на трихинелоза. Първият сигнал за възникнали случаи на заболяването е постъпил в ХЕИ Пловдив на 9 ноември.

Всички заболели са от Пловдив (9 души) и околни селища – от с. Цалапица – 4, с. Марково – 1, с. Куклен – 1 и Асеновград – 1. Засегнати са хора от различни възрастови групи – от 17 до 67 години. Регистрирани са и две лица са с признаци на заболяването, които се изследват в момента.

По-голямата част от заболелите (13 души) са настанени за лечение в лечебни заведения в града – УМБАЛ “Св. Георги”, МБАЛ “Пловдив” и МБАЛ “Св. Мина” са със средно тежка форма на заболяването. При двама състоянието е по-тежко поради съществуващи придружаващи заболявания. Трима с лека форма на протичане се лекуват амбулаторно.

Основните прояви на трихинелозата в началния етап на заболяването са температура, болки по мускулите, отоци, особено по лицето и висока ниво на еозинофилите (вид бели кръвни телца) при изследване на кръвта. Трихинелозата се характеризира със сравнително дълъг инкубационен (скрит) период – първите прояви могат да се появят до 40-45 дни след консумацията на заразено месо.

ХЕИ Пловдив незабавно е организирала епидемиологично проучване на случаите и предприема мерки за ограничаване разпространението на заболяването. Проучените случаи посочват консумация на голям брой различни месни продукти – сурови, полуфабрикати и готова продукция от различни търговски обекти в Пловдив. Взети са голям брой проби за изследване от различни хранителни продукти, от различни производители и търговски обекти. Към момента не е доказан причинителят трихинела спиралис в нито една от пробите.

Най-често трихинелозата се предизвиква след консумация на недостатъчно термично обработено месо от заразени – най-вече диви и домашни прасета. Проучва се възможността за нелегално внасяне на дивечово или непроверено месо при производството на колбаси и други месни продукти, разпространявани в търговската мрежа.

Уведомени са органите на Държавния ветеринарно-санитарен контрол, които осъществяват контрола върху добива, обработката и търговията с хранителни продукти от животински произход. За изясняване на случая и предприемане на необходимите мерки са ангажирани Икономическа полиция и Окръжна прокуратура в Пловдив.

Продължава епидемиологичното проучване, издирването на други заболели лица и изследването на хранителни продукти от месен произход.

Сподели в: