Върни се горе

На заседанието си днес, 15 юли, Министерският съвет прие постановление за осигуряване на допълнителни средства в размер на 5 млн. лв. за нуждите а системата на здравеопазване.

Допълнителните средства, които се предоставят, са по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2004 г. от средствата за структурни реформи.

Финансовият ресурс ще се разпределя от Министерството на здравеопазването в изпълнение на стратегията за преструктуриране на болничната помощ и инвестиционната програма на министерството за 2004 г.

Средствата ще се използват за закупуване на специализирана медицинска апаратура в изпълнение на национални програми, за извършване на ремонтни дейности и реконструкция на сградния фонд, пребазиране на клиники и отделения.

Сподели в: