Върни се горе

Работна група, назначена със заповед на министъра на здравеопазването д-р Евгений Желев, проведе своето първо заседание, на което обсъди проекта на Правилник за организацията на работа и дейността на Център „Фонд за асистирана репродукция”. Фондът ще бъде част от подготвяната от МЗ Национална програма по репродуктивно здраве. В работната група участват водещи акушер-гинеколози – проф. Богдан Налбански, проф. Григор Горчев, доц. Милко Сираков, експерти от Българската асоциация по стерилитет и репродуктивно здраве - д-р Явор Владимиров и д-р Георги Николов, представители на неправителствени организации – Анна Зашева от Сдружение „Зачатие” и Радина Велчева от Фондация „Искам бебе”, както и специалисти от Министерството на здравеопазването. В заседанието  участва и народният представител д-р Антония Първанова.

С Правилника за организацията на работа и дейността на Центъра се  регламентират точните процедури и стриктните критерии, според които ще бъдат изразходвани публичните средства, предвидени в размер на 10 млн. лв. 

Фондът ще се управлява от специален център с директор, назначаван от министъра на здравеопазването. Към Центъра ще функционира Обществен съвет от представители на неправителствени организации и изтъкнати медицински специалисти в областта на асистираната репродукция, акушерството и гинекологията. Освен да осигурява прозрачност и контрол, Общественият съвет ще изработва, актуализира и оповестява принципи и правила, въз основа на които ще се набират и разходват финансовите средства за осъществяване дейността на Фонда. Общественият съвет ще разглежда и ще се произнася по заявленията на гражданите за организационно и финансово подпомагане на асистираната репродукция, като при положително становище ще предлага и размера на необходимата парична сума до определения максимален размер на средствата за съответната дейност.

На заседанието на работната група бяха обсъдени и механизмите за финансиране на Центъра, с оглед недопускане възможност за злоупотреби със средства.

Проектът за Правилник на Център „Фонд за асистирана репродукция” ще бъде публикуван за обществено обсъждане на интернет страницата на Министерството на здравеопазването.

Сподели в: