Върни се горе

    Изработеният от Министерството на здравеопазването на Република България План предвижда сътрудничество в областта на здравната политика, финансирането на здравеопазването, промоцията на здравето и профилактика на болестите, здравния контрол върху безопасността на храните, стоките и факторите на околната среда, епидемиологичния контрол на инфекциозните заболявания, лекарствената политика, подготовка на кадри в областта на здравеопазването, като обменът на специалисти на безвалутна основа се определя на 30 дни годишно.

    Ще се разменят при поискване нормативни документи, регламентиращи дейността в областта на здравеопазването в двете страни.

    Финансовите средства ще бъдат осигурявани в рамките на одобрения бюджет за съответната година. Изпълнението на Плана няма да изисква допълнителни средства и не е свързано с увеличаване бюджета на Министерството на здравеопазването за 2002 г.

    Сътрудничеството се осъществява на базата на междуправителственото здравно Споразумение и на планове за сътрудничество между министерствата на здравеопазването на двете страни.

Сподели в: