Върни се горе

С тържествена церемония и водосвет в МБАЛ-Самоков беше открит нов Сектор по компютърна томография към Отделението по образна диагностика. Сред официалните лица бяха зам.-министърът на здравеопазването д-р Валери Цеков, представители на местната власт, на областната управа, директорите на РИОКОЗ и РЦЗ, РЗОК, директори на ЦСМП-София и София област, управители на здравни заведения  от Софийска област.

В приветствието от името на министъра на здравеопазването д-р Евгений Желев до ръководството на болницата се подчертава, че функционирането на Сектора по компютърна томография ще допринесе за подобряване на качеството на медицинското обслужване в интерес на гражданите на Самоков и областта. Изтъква се, че с  усилията на целия колектив здравното заведение участва активно в реализирането на основната цел на политиката на Министерството на здравеопазването – по-добро здраве за българските граждани.  

На откриването беше изтъкнато, че МБАЛ-Самоков е успешен пример за колаборация на общинската власт и здравните заведения и на практика е работещ модел за постигане на здравно обслужване, удовлетворяващо нуждите на българските граждани. В тази връзка кметът на гр. Самоков   Ангел Николов информира, че досега общината е инвестирала 1 200 000 лв.

Новият сектор е оборудван със спирален компютър томограф  на стойност  464 700 лв. като е извършено и преустройство на помещението за монтаж на апаратурата, с което то отговаря изцяло  на изискванията на Европейските стандарти. Годишно Отделението по образна диагностика обслужва около 7000 пациенти от  общините Самоков и Долна баня, 2 курортни комплекса и 16 вилни зони с население от 50 хиляди жители. То е едно от основните звена в дейността на болницата за извършване на качествена диагностика и разполага с нова и най-съвременна апаратура за графия и скопия, мамограф, мобилни рентгенови апарати.

Сподели в: