Върни се горе

   Министерството на здравеопазването одобри прехвърлянето на Отделението по геронтология и гериатрия ( общо 9 бройки) при СБАЛЕНГ ЕАД към Факултета по обществено здравеопазване към Медицински университет.

   Мотивите са свързани с функциите на отделението, които са от научно-учебен и социално-медицински характер.

   Известно е, че в България хората от третата възраст наброяват над 2 млн. 500 хил. души. Това налага геронтологията и гериатрията да получат ново, по-голямо развитие като наука и практика.

Сподели в: