Върни се горе

Всяка година Министерството на здравеопазването планира и провежда процедури за обществени поръчки за осигуряване на необходимите ваксини и други биопродукти, съобщи на редовнатата пресконференция на ведомството зам.министър д-р Любомир Куманов.

Хигиенно-епидемичните инспекции разпределят определените количества на общопрактикуващите лекари, които от тази година ще получават заплащане от регионалните здравноосигурителни каси за действително извършени имунизации. Зам.министър Куманов подчерта, че от началото на 2003 г. държавата заплаща здравноосигурителните вноски на децата до 18 – годишна възраст. Родителите трябва да знаят, че количествата ваксини са осигурени и са напълно безплатни за всички деца. Министерството е договорирало доставките на ваксини срещу туберкулоза, дифтерия, тетанус и коклюш, морбили, паротит и рубеола, полиомиелит, хепатит В, бяс, тетаничен токсоид, кримска хеморагична треска, ППД туберкулин и др. на обща стойност 4 433 110,48 лв. Част от ваксините са българско производство.

Телевизионен видеоклип “Всяко дете – с редовни имунизации!”, създаден с финансовата подкрепа на Световната здравна организация и в сътрудничество с Българския червен кръст ще се излъчва в различни интервали от време в националните и в местни кабелни телевизии. Д-р Куманов подчерта изключителната важност на имунизациите за здравето на децата. Той изнесе факти за все по-пълното им обхващане в системата на общопрактикуващите лекари. Докато през 2001 г. извън системата са били 40 000 деца, днес техният брой е към 18 000. Медицинските специалисти правят всичко възможно за максимално пълно покритие на подлежащите на имунизация деца.

Сподели в: