Върни се горе

   Министерство на здравеопазването ще осигури животоспасяващия и животоподдържащия лекарствен продукт фибриноген за хората с афибриногенемия и дисфибриногенемия.

   Заболяването представлява вродена липса на фибриноген, който е един от основните кръвосъсирващи фактори. Липсата или синтеза на пълноценен фибриноген води до поява на тежки и трудноовладяеми кръвотечения от всички тъкани и органи. Лечението е заместително – прилага се липсващият фактор. Съгласно Наредба № 23/ДВ, бр.90 / 2000 г., Приложение №1, т.5 – “Вродени коагулопатии”, лечението на болните се поема от републиканския бюджет.

Сподели в: