Върни се горе

До момента 13 деца са получили възможност за скъпоструващи консултации и лечение в чужбина

На 19 юни (неделя) с финансова помощ от Център “Фонд за лечение на деца” още едно дете заминава за лечение в чужбина. То е със заболяване на кръвоносната система на гръбначния мозък и ще се лекува във водеща клиника в Швейцария.

До момента Общественият съвет на Центъра “Фонд за лечение на деца” е гласувал отпускането на 1 087 093 лв. за консултации и лечение на деца в чужбина.

Подадените молби в Центъра са 55. От тях Съветът е разгледал 17. Одобрени за лечение със средства от Фонда досега са 13 деца. Заминалите за лечение и консултации са 7. Общественият съвет е взел решение и за отпускане на средства за закупуване на индивидуални протези на 2 деца със заболявания на опорно-двигателния апарат.

4 от молбите са отпаднали поради навършена възраст на децата, липса на доказано ефикасно лечение в световен мащаб и искания, неотговарящи на правилата, по които работи Общественият съвет. 9 от молбите не са разглеждани поради липса на жив донор за бъбречна трансплантация, a в лечебните заведения в Европа не се приемат пациенти за трупна трансплантация.

Следващото заседание на Обществения съвет ще се проведе в края на месец юни. На него ще бъдат обсъдени още 5 молби.

Към 30 май дарителите по сметката на Център “Фонд за лечение на деца” са 725, като немалка част от тях внасят ежемесечно. Дарената сума за периода от 1 януари до 30 май е 65 033,73 лв.

Дарителската сметка на Център “Фонд за лечение на деца” е:

Българска народна банка – Централно управление

Банков код: 6619661-1

Банкова сметка: 3000128907

БИН: 730201000 -1

Сумите за дарения се превеждат от търговските банки в страната.

Сподели в: