Върни се горе

“Министерството на здравеопазването вижда в лицето на пациентските организации равноправен партньор в името на здравето на българските граждани. Ние нямаме противоположни интереси и не трябва да бъдем противопоставяни. Министерството на здравеопазването е готово да се съобрази с всички разумни искания на пациентските организации”. Това заяви министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски, който заедно със заместника-министъра на здравеопазването д-р Емил Райнов се срещна днес, 31 август, с представители на неправителствени организации, защитаващи правата и интересите на пациентите.

Срещата бе по инициатива на новото ръководство на МЗ и в нея участваха представители на ръководствата на 12 пациентски организации – Конфедерацията “Защита на здравето”, на Българската асоциация за защита правата на пациентите, на националното сдружение на жените с онкологични заболявания, на Асоциацията на пациентите с онкологични заболявания, на Асоциацията на българите, боледуващи от астма, на Фондацията на пациентите с хронична бъбречна недостатъчно и хемодиализираните в България и други.

“Тази първа среща е израз на новата политика, която Министерството на здравеопазването ще провежда – политика на откритост и прозрачност, обърната към пациентите, към гражданите.Този пациент, от когото идват средствата за здравеопазване и който ги консумира, трябва да застане във фокуса на здравната политика, да започнат да зависят нещата от него”, каза заместник-министърът на здравеопазването д-р Емил Райнов на състоялата се след срещата пресконференция.

Целта е пациентите чрез техните организации да бъдат приобщени към вземането на решения и контрола върху изпълнението им в различните етапи и процеси на здравната система. Позицията на новото ръководство на МЗ е, че пациентите трябва да участват в разработването на здравната политика, но след това те трябва да споделят и съответните отговорности за нейната реализация. “Ние сме за въвеждането на реален трипартизъм, на трипартитния принцип в управлението и контрола на здравната система, и той трябва да намери своето законова форма”, подчерта заместник-министър д-р Райнов.

В този аспект основните проблеми, които бяха обсъдени на срещата, бяха за механизмите и начините, чрез които ще се осъществява реалното партньорство между МЗ и неправителствените организации. Участниците в срещата бяха единодушни, че трябва да бъдат намерени конструктивни, работещи решения за това.

Като едно от тях бе посочено активното участие на пациентските организации в подготовката на проектозакона за правата и задълженията на пациентите. Н момента в народното събрание са внесени два законопроекта за правата и задълженията на пациента от групи народни представители. Ръководството на МЗ ги предостави на представителите на пациентските организации днес и очаква от тях да се запознаят с документите и да дадат своите конкретни предложения по разпоредбите, както и за промени на проектите. На практика с тази среща днес МЗ стартира широка обществена дискусия по проектозакона.

Като реална форма за сътрудничество ръководството на МЗ гарантира на пациентските организации, че ще включва техни представители в разработването и обсъждането на наредби, програми и други нормативни документи на ведомството. Всички бъдещи нормативни актове, които се изготвят от МЗ, ще бъдат предварително съгласувани, още на работно ниво, с пациентските организации, обяви д-р Райнов.

Ръководството на МЗ постави въпроса и за намирането на работещи критерии за национално представителство на пациентските организации,което е необходимо условие за воденето на диалог с легитимни структури. Неизпълнението на заложените в Закона за здравното осигуряване критерии е една от причините, поради която предвиденото място за пациентите в Събранието на представителите на Националната здравноосигурителна каса от три години стои празно.Пациентските организации трябва да се обединят, да постигнат консенсус помежду си по проблемите и техните решения, за да бъдат определени приоритетите, които можем да заплащаме при финансовия ресурс за здравеопазване, който може да си позволи страната ни, смята управленският екип на МЗ. Всички български граждани са равнопоставени и МЗ няма да толерира фирмени интереси, проявяващи се чрез пациентските организации, стана ясно на срещата.

На нея отново бе декларирано намерението на новия екип на МЗ да осигури за пълна прозрачност в работата на министерството, при провеждането на процедури за обществени поръчки, търгове за лекарства и т.н.

Проблемите на недофинансирането на здравната система и възникващите в резултат на това проблеми с осигуряването на необходимата медицинска помощ и лекарства за пациентите също бяха дискутирани. Парите за здравеопазване и в НЗОК, и в МЗ не достигат, проблемът с финансирането виси като дамоклев меч наш нашето министерство, изтъкна проф. Гайдарски. Опитваме се бързо и ефективно да затворим много кранчета, от които от различни места изтичат пари от системата, каза министър Гайдарски. Той обяви, че започналите проверки на 15 болници с най-големи задължения ще завършат до края на месеца и пациентските организации ще бъдат запознати с резултатите. Разпоредена е и пълна проверка на разходите за скъпоструващи лекарства, осигурявани от МЗ.

Участниците в срещата от МЗ и неправителствените организации се споразумяха и да се създаде система за измерване на удовлетвореността на пациентите от качеството на медицинския продукт.

Сподели в: