Върни се горе

От понеделник, 9 август, започва да функционира Националният медицински координационен център (НМКЦ). Центърът бе създаден с постановление на Министерския съвет, прието на заседанието му на 29 юли. Стартирането на работата на центъра е и във връзка с предстоящите Олимпийски игри в Атина и готовността на български специализирани медицински екипи да окажат помощ при евентуален терористичен акт в Гърция.

НМКЦ ще обезпечава дейностите по медицинското осигуряване на населението при бедствия, аварии, катастрофи и терористични актове. Той ще организира и ръководи медицинската помощ на пострадалите при кризи, медицинската им евакуация по назначение и необходимото им лечение, ще координира дейността на специализираните медицински екипи. При необходимост центърът ще консултира българските спасителни екипи за медицинското осигуряване на пострадали извън територията на страната.
   
Като първоначална база на центъра са осигурени две помещения – компютърна зала и работен кабинет, на територията на ВМА, в които ще работят служители на Министерството на здравеопазването. Броят им ще бъде определян в зависимост от необходимостта на конкретната ситуация.
   
МЗ вече предостави разкритите в центъра телефонни линии на съответните ведомства, които ще взаимодействат с него. След края на работния ден и през почивните дни необходимата връзка между институциите и дежурния в МЗ ще се осъществява чрез дежурния във ВМА.
   
Обезпечаването на центъра с база и необходимата техника е резултат от доброто взаимодействие между Министерството на здравеопазването и Министерството на отбраната. Цялостната дейност по организацията на дейността на НМКЦ по медицинското осигуряване в кризисна ситуация се координира от главния секретар на МЗ доц. д-р Красимир Гигов.
   
В МЗ започна работа по идейния проект за изграждането на сградата на НКМЦ и за доставката на необходимото оборудване, както и разработването на правилника за функционирането на центъра.

Сподели в: