Върни се горе

България вече е пълноправен член и активен участник в Европейските мрежи за надзор на заболяванията, в комитети и работни групи на Европейската Комисия по проблемите на защита на населението на ЕС от заразни заболявания. Страната ни е в състояние да уведоми останалите членки на ЕС до 24 часа след откриването на опасно заболяване на наша територия. Установено е ефективно взаимодействие с Европейския център за контрол и превенция на заболяванията.

Това бе отчетено днес, 12 октомври, по време на конференцията, с която  официалното бе закрит съвместният проект между министерствата на здравеопазването на Република България и Кралство Нидерландия „Укрепване на националната система за надзор над заразните заболявания”, финансиран по Програма ФАР на ЕС.

Пред България като равноправен член на Европейския съюз от 9 месеца стоят редица предизвикателства, свързани с реформите в законодателството, каза Н. Пр. Вилем ван Ей, посланик на Кралство Нидерландия в България, който взе участие в проведената днес конференция. Европейските регламенти в областта на общественото здраве и изискванията за заразните болести не са случайни и самоцелни – те целят да защитят здравето на хората, подчерта посланик Ван Ей. Той бе категоричен, че въпреки финализирането на съвместния проект, работата по отношение на надзора на заразните заболявания не е свършила – тепърва предстои по-трудната част от нея, а именно стриктното прилагане на европейските изисквания в практиката у нас и реализацията на създадения план за действие.

Ръководителят на представителството на Европейската комисия у нас Майкъл Хъмфрис отбеляза, че България като външна граница на ЕС има сериозни ангажименти по отношение на съобщаването и регистрацията на заразните заболявания. Осъщественият българо-холандски проект е допринесъл за повишаване на готовността на страната ни да се справи с тези предизвикателства, изтъкна той.
Заместник-министърът на здравеопазването д-р Атанас Додов заяви, че трите основни задачи по проекта са успешно завършени. А това са адаптирането на българското законодателство по отношение на надзора на заразните заболявания със законодателството на Европейския съюз, повишаване нивото на кадрите, осъществяващи контрол на заразните болести и осъвременяване на обучението на специалистите у нас в тази област.

По време на проекта, който продължи 18 месеца, е постигната синхронизация на наредбите за защита на личните данни в областта на надзора над заразните болести с тези на ЕС, бе отчетено днес. Извършена е техническа подготовка за създаването на интернет базирана система за информация по отношение на заразните заболявания.. България вече е част от големите мрежи по здравеопазване в Европа и разполага с познания и експертни умения за работа в областта на надзора над заразните заболявания.
Холандия е готова да осигури средства за обучението на български кадри в областта на епидемиологията, което ще е продължение на сътрудничеството между двете страни на туининг проекта “Укрепване на националната система за надзор над заразните заболявания”, стана ясно на заключителната конференция на проекта в МЗ.

С помощта на холандските експерти е изработено „Ръководство за добра практика за защита на личните данни в областта на заразните болести”. То съдържа 9 раздела и 7 приложения. Предстои документът да бъде одобрен от МЗ и той да бъде разпространен в 28 РИОКОЗ, НЦООЗ и прилежащите им лаборатории. В рамките на съвместния проект са изработени редица ръководства, указания, стандартни оперативни процедури, нови формуляри и други, чието прилагане ще модернизира и улесни епидемиологичната практика и ще осигури ефективен епидемиологичен надзор и контрол на заразните заболявания у нас, в пълно съответствие с политиката на ЕС в тази област.

За по-добрите действия на страната ни в областта на надзора над заразните болести холандските експерти препоръчаха да бъде разработен бюджет за лабораторни изследвания на регионално ниво, както и да се актуализират познанията на регионалните епидемиолози.

С техническата помощ от програма ФАР националната ни система вече разполага със 153 персонални компютъра (работни станции), 9 преносими компютъра, 32 сървъра, 90 принтерни устройства и друго необходимо оборудване. То вече е инсталирано в 28-те Регионални инспекции за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ), Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ) и Министерството на здравеопазването и се използва по предназначение.

Проектът допринесе значително за повишаване на професионалната квалификация на българските специалисти в областта на надзора и контрола на заразните болести. Проведени са 12 обучителни курса и семинари за 140 епидемиолози от цялата страна, два курса за преподаватели по епидемиология и едно специализирано обучение "майсторски клас" за националното ниво на надзорната система, в което са взели участие 29 експерти от МЗ, НЦЗПБ и МУ.

Сподели в: