Върни се горе

Целта на проведената Национална кръгла маса на тема „Ролята на трансплантацията на хемопоетични стволови клетки в клиничната практика” бе да запознае обществеността и медицинската общност  с основни въпроси, засягащи клетъчната трансплантация. На форума бе представен и Регламент, валиден за тези дейности в Европейския съюз и България, както и последните достижения по прилагането на клетъчната терапия в клиничната практика.

Срещата се проведе с международно участие на представители на Европейската федерация по трансплантации и Европейска регулаторна комисия по трансплантации.

От името на Министерството на здравеопазването във форума участва началникът на кабинета на министър Желев доц. Жасмина Мирчева. Тя изтъкна значението на подобни прояви от гледна точка на развитието на биомедицинската наука и интересите на пациентите за  ефективно приложение на стволови клетки при лечението на редица сериозни заболявания. При всички случаи обаче неотменно изискване е спазването на стандартите за качество и безопасност, етични принципи и морален консенсус с обществото.

Участниците в кръглата маса се обединиха около становището, че трансплантирането на стволови клетки и в частност на кръвотворни стволови клетки е динамично развиващ се аспект на съвременната медицинска наука, който предлага нови и радикални възможности за лечение на редица тежки и животозастрашаващи заболявания като рака на кръвта, анемия, наследствени кръвни заболявания и др. Нормативна основа за извършването на тази дейност е приетата през 2007 г. с решение на Министерския съвет Национална програма за развитие на трансплантацията на стволови клетки. За нейното изпълнение до 2013 г. е предвиден бюджет в рамките на 26 млн. лв. Целта на програмата е да стимулира усвояването на съвременни методи и лечебни технологии, вкл. трансплантация на стволови клетки, създаване на държавна банка за стволови клетки и регистър на донорите на костен мозък, което ще осигури нови и по-големи възможности за лечение на българските пациенти.

Сподели в: