Върни се горе

От 26 до 30 юли ХЕИ са извършили над 5200 проверки по спазването на хигиенните изисквания.Приоритет при извършването на проверките са обектите, които представляват по-висок риск за здравето на хората.

Проверени са около 2500 обекта за търговия с храни, 2079 заведения за обществено хранене, 474 ученически лагери и детски заведения, 93 почивни станции.

Само в София контролните органи на Столична ХЕИ са проверили 1880 обекта.

Най-честите нарушения, констатирани от органите, са:

· Неправилно съхранение на храните. Бързоразвалящите се храни не се съхраняват при хладилни условия. Често храните се съхраняват при неподходящи хигиенни условия (направо на земята, непоставени на рафтове, съвместно съхраняване на млечни с месни храни или на суровини с готови за консумация храни).

· Продажба на повече стоки отколкото е разрешено в удостоверенията за регистрация.

· Неизвършване на дезинфекция.

· Нередовна здравна документация на обслужващия персонал.

За констатирани нарушения органите на държавния санитарен контрол са съставили 617 акта.Затворени са 86 обекта. Издадени са 446 предписания за подобряване на хигиенното състояние в обектите.

Настъпването на летния сезон с неговите специфични характеристики, високите температури, интензивното придвижване на хора към курортните места, е свързано с по-активния санитарен контрол на ХЕИ на територията на черноморските курорти. През изминалата седмица ХЕИ Варна и Добрич са извършили общо 755 проверки. Проверени са 272 обекти за търговия с храни, 308 обекти за обществено хранене и 106 детски заведения и ученически лагери на територията на Варна и Добрич.

Сподели в: