Върни се горе

Регистрираните цени на медикаментите в България през последните две години са по-ниски от тези в Европа по цена на производител

Наблюдава се постепенно намаляване на цените на лекарствата у нас, заяви заместник-министърът на здравеопазването д-р Петко Салчев на пресконференция днес, 26 юли, позовавайки са на изготвен от Министерството на здравеопазването анализ на цените на лекарствата, заплащани по реда на Наредба 23 от републиканския бюджет. Този процес е свързан с въвеждането в действие на Наредбата за критериите, условията и правилата за включване на лекарствени продукти в позитивния лекарствен списък в Република България и приемането от правителството на първия позитивен лекарствен списък у нас, с внимателното наблюдение на пазарните цени и стриктното спазване на Закона за обществените поръчки, обясни д-р Салчев. Влияние за намаляване на цените оказва и навлизането на повече генерични продукти на нашия пазар.

Регистрираните цени в България през последните две години са по-ниски от тези в Европа по цена на производител. Няма нито едно лекарство с регистрирана по-висока цена от една от цените на производител в страните от Европейския съюз, които фирмите декларират при подаването на документи за регистрация на медикамент у нас.

Пределната цена се образува на база на заявената цена на производител в лева, като към нея се добавя ДДС и надценката за търговец на едро и дребно. В Комисията по цените на лекарствата се регистрира максималната продажна цена в български лева, заявена от производителя или притежателя на разрешението за употреба. Комисията не регулира и не администрира пазара, тя регистрира промените, които са свързани с пазарното участие на съответните фирми, коментира д-р Салчев.

В момента в Комисията по пределните цени са регистрирани 5420 цени на лекарствени продукти в страната, съобщи заместник-министър д-р Петко Салчев, който е председател на тази комисия. За периода от 1 май 2003 г. до 26 юли 2004 г. са подадени 252 нови заявления, като всяко от тях включва няколко лекарства. За регистрация на нова пределна цена на лекарства по лекарско предписание са подадени 583 молби, а за продукти без лекарско предписание – 64. Регистрирани са цени на повече от 600 нови продукти.

В този период са подадени заявления за промяна на регистрираните пределни цени на 76 продукта без лекарско предписание и за увеличение на цената на 241 продукта по лекарско предписание. При 57 продукта има намаление на цената. На последното заседание на комисията са представени 12 продукта по лекарско предписание, за които фирмите предлагат средно намаление на цената между 70 и 100%, съобщи д-р Салчев.

При кандидатстване за регистрация на увеличение на цената с по-вече от 20% комисията кани на открито заседание представителите на съответната фирма да аргументират тази промяна, каза д-р Салчев. Преди две седмици в комисията е постъпил доклад за продажба на лекарствени препарати в мрежата на цена под декларираната цена на производител в съответната страна и под декларираната цена на производител в България. Сезирана е Комисията за защита на потребителите и в момента се извършва проверка, съобщи заместник-министърът.

В Министерството на здравеопазването е направен анализ на цените на животоспасяващите и животоподдържащите лекарства, заплащани по реда на Наредба 23 от републиканския бюджет чрез МЗ. Анализирани са средните съпоставими цени на лекарствени продукти за 2000, 2001, 2003 и 2004 г. Увеличението на цените за 2001 към 2000 г. е 34%. Ръстът се свързва с влизането в сила на Наредба 23. През 2002 г. има увеличение на цените приблизително с 19%, което се дължи на въвеждането на ДДС. През 2003 г. в сравнение с 2002 г. се наблюдава намаление на цените с 1,45%. Увеличението на цените през 2004 г. спрямо 2003 г. е с 2%.

За 2002, 2003 и 2004 г. общото увеличение на договорените цени на лекарствата по наредба 23 е с 19% спрямо 2001 г.През тези три години на базата на добре проведените преговори по Закона за обществените поръчки Министерството на здравеопазването е задържало цените на едно и също ниво спрямо тези, които са за 2001 г. и по този начин е постигнало увеличение на обемите на доставените лекарства на базата на намалени цени, коментира д-р Салчев. Трябва да се отбележи и влиянието на навлизането на генеричните средства, които рязко намаляват цените на продуктите. Цената на нискомолекулните хепарини през 2004 г. спрямо 2001 г. е намалена с 53%, а при интерферон алфа спадът на цената за същия период е с 58,8%, даде примери д-р Салчев.

Прилагането на Закона за обществените поръчки и нормалната конкуренция води до снижаване на цените на лекарствените препарати. Ръководството на МЗ очаква тази тенденция да се прояви и при лекарствата, заплащани напълни или частично от НЗОК при влизането в сила на Наредбата за реда и условията за договарянето им и утвърждаването на новия реимбурсен списък на касата.

Сподели в: