Върни се горе

От утре, 16 февруари, до 18 февруари в Долни Лозен ще се проведе работна среща на екипите, спечелили конкурса за финансиране на общински проекти на тема „Младежи в извънучилищна среда”.

Конкурсът бе обявен в рамките на Компонент 7 „Намаляване на рисковото сексуално поведение сред подрастващи и млади хора във и извън училище” на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”.

Общинските проекти са насочени към ограничаване на рисковото сексуално поведение сред младите хора в извънучилищна среда. Целта на работната среща е да бъдат подпомогнати екипите при реализирането и управлението на проектите. Ще бъдат обсъдени планираните в отделните проекти основни дейности за работа с младите хора в извънучилищна среда, оценяването и мониторингът им на общинско и национално ниво.

Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” е осигурила 55 000 долара за реализацията на дейностите по проектите, спечелени от екипите в градовете Бургас, Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора и Шумен.

Основните дейности, осъществявани по Компонент 7 „Намаляване на рисковото сексуално поведение сред подрастващи и млади хора във и извън училище” в рамките на програмата включват създаване на център за здравно образование; разработване на програма за въвеждане на здравно образование в българските училища; разработване на информационни и образователни материали за учители и младежи; създаване на програма за здравно обучение в училищата, университетите, и обучение на учители.

Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” се финансира от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и се изпълнява от Министерство на здравеопазването.

Програмата стартира своята дейност през юли 2003 г. Основната й цел е запазване на ниското ниво на разпространение на ХИВ/СПИН в България. Програмата има 8 компонента, насочени към доизграждане на съществуващите структури, получаване на надеждна картина на разпространението на инфекцията, провеждане на специфични програми за превенция сред най-уязвимите групи и предоставяне на лекарства и грижи на хората, живеещи с вируса.

Сподели в: