Върни се горе

Във връзка с провежданите сутрин протести в Многопрофилната болница за активно лечение и спешна медицина „Пирогов”, Министерството на здравеопазването напомня, че още преди седмица бе постигната договореност с представителите на синдикатите и клиниките на болницата по внесената от тях декларация с 3 искания.

Още преди седмица, на 6 юни, министър Гайдарски проведе среща с представители на синдикатите и клиниките в болницата. На нея в продължение на близо 3 часа бяха обсъдени исканията на протестиращите. В този смисъл МЗ счита, че отправяните по време на протестите разнопосочни и дори противоречиви искания са неоснователни.

Министър Гайдарски подкрепя поисканата от протестиращите медицински специалисти промяна на статута на „Пирогов” в Национална болница по спешна медицина. Промяната ще изисква преструктуриране на звената в лечебното заведение. За подпомагане на този процес от понеделник, 11 юни, в „Пирогов” се извършва цялостен одит на лечебната дейност и финансовото състояние на болницата. Очаква се да бъде направен анализ и предложение за преструктуриране на болницата, насочено към подобряване на качеството на диагностичния и лечебния процес и повишаване на икономическата й ефективност.

Позицията на МЗ е, че реален ръст във възнагражденията на работещите в „Пирогов” може да се постигне само след съответната промяна в статута на болницата и оптимизирането на нейната дейност. Трябва да се отбележи и че конкретното разпределение на приходите от дейност за заплати в болничната система се решава не от МЗ, а от ръководството на съответните лечебни заведения, съвместно с медицинския съвет и синдикалните организации, тъй като болниците са самостоятелни търговски дружества.

МЗ заплаща оказваната спешна помощ и няма закъснения в привеждането на сумите, както се твърди по време на протестите. Медиите и обществеността бяха информирани за изплатените на ”Пирогов” от МЗ допълнителни средства за първото тримесечие за оказана спешна помощ на нехоспитализирани пациенти. МЗ привежда авансово средства в началото на всеки месец, а изравнителната субсидия - след окончателното отчитане на всички спешни случаи за тримесечието.

МЗ отново информира, че в бюджета на министерството за „Пирогов” за тази година са осигурени близо 5 млн. лв. за ремонти и оборудване. Предстои закупуването и на скенер за болницата.

Във връзка с разпространени от протестиращите твърдения за нежелание на министъра на здравеопазването да закрие болници в малки градове, уточняваме, че това не е в неговите правомощия, а се решава от собственика на болницата, т. е. от органите на местната власт. Това искане считаме за некоректно и несправедливо по отношение на медиците в тези болници.

Сподели в: