Върни се горе

Във вторник, 6 март, от 10.00 часа в заседателната зала на приземния етаж на Министерството на здравеопазването ще се състои среща на представители на Министерството на здравеопазването, Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК) и Асоциацията на пациентите с онкологични заболявания (АПОЗ).

В срещата ще участват заместник-министърът на здравеопазването д-р Матей Матеев, директорът на НЕЛК д-р Кънчо Райчев, експерти от ТЕЛК, представители на АПОЗ.

След завършване на срещата, от 11.00 часа ще се състои пресконференция, на която ще бъдат представени резултатите от проведените разговори и предстоящите съвместни действия.

В пресконференцията ще участват:
Д-р Кънчо Райчев, директор на Националната експертна лекарска комисия
Г-жа Евгения Адърска, председател на Асоциацията на пациентите с онкологични заболявания
Д-р Манасий Николов, председател на ТЕЛК при Специализираната болница за активно лечение по онкология

Със срещата с представители на АПОЗ - най-голямата пациентска организация, МЗ и НЕЛК започват поредица от срещи с представители на пациентските организации по проблемите на медицинската експертиза на неработоспособността. На тях ще бъдат обсъждани затруднения в достъпа на хората до ТЕЛК и възможности за облекчаването му, предложения за подобряване на работата им.

Предвидени са и поредица от съвместни инициативи за разясняване на пациентите на техните права в областта на медицинската експертиза.

Сподели в: