Върни се горе

Във връзка с провеждането на съвещанието на министрите на външните работи на страните-членки на Организацията за сигурност и сътрудничество (ОССЕ) в София, Министерството на здравеопазването е планирало организацията за оказване на необходимата медицинска помощ при евентуално възникване на извънредна ситуация.

Изградена е схема за своевременно оповестяване, взаимодействие и реагиране на лечебните заведения. Готовност за действие при евентуална кризисна ситуация имат всички болници на територията на София.

Създадената организация включва оказване на животоспасяващи мероприятия на мястото на инцидента, насочване на пострадалите към съответните лечебни заведения за приемане и осигуряване на специализирана медицинска помощ. Транспортирането на пострадалите ще се извършва със специализиран медицински транспорт на Центъра за спешна медицинска помощ, ВМА, Медицински институт на МВР и Университетска болница “Лозенец”.

Сформирани са специализирани медицински екипи от психолози, епидемиолози, токсиколози и радиолози, които при необходимост съвместно с Центъра за спешна медицинска помощ, Многопрофилна болница за активно лечение по спешна медицина “Пирогов” и ВМА ще оказват медицинска помощ.

При необходимост МЗ ще взаимодейства и с институции, пряко ангажирани в отстраняването на последствията при възникване на извънредна ситуация – МВР, МО, Министерство на външните работи, Държавна агенция “Гражданска защита” и др.

През дните на съвещанието на ОССЕ няма да бъдат създадени затруднения за медицинското обслужване и хоспитализацията на нуждаещите се граждани. Във всички ограничителни зони в София ще бъде осигурен пълен достъп на линейките на Центъра за спешна медицинска помощ за оказване на необходимата спешна помощ на пациентите.

Сподели в: