Върни се горе

Министърът на здравеопазването д-р Евгений Желев участва в официалното откриване на нов логистичен център на българската фармацевтична компания „Софарма” АД.

Логистичният център е лицензиран от Изпълнителната агенция по лекарствата като склад за търговия на едро с лекарства и отговаря на националните и европейски изисквания за Добра Дистрибуторска Практика. Инвестицията в новия терминал е на стойност 10 милиона евро като се разкриват 25 работни места.

Министър Желев откри официално логистичния център и разгледа роботизираната система на склада. С уникална за Югоизточна Европа напълно автоматизирана система се осигурява съхранение на лекарствата и управление на продажбите, при което ефективността на работата се увеличава 7 пъти. Системата разпределя постъпилите в центъра медикаменти по отделни канали и след това групира в индивидуални контейнери поръчаните от клиентите лекарства. Капацитетът на системата е обработка на 300 клиентски контейнера в минута, а на ден обработката 30 000 реда заявки на клиенти на ден.
Сподели в: