Върни се горе

От 17 до 21 юли 2004 г. министърът на здравеопазването Славчо Богоев ще е на посещение в Испания по покана на генералния секретар на здравеопазването в Министерството на здравеопазването и потреблението на Испания д-р Фернандо Ламата.

В Мадрид министър Славчо Богоев ще се срещне с министъра на здравеопазването и потреблението на Испания г-жа Елена Салгадо (заемаща този пост от 18 април 2004 г., инженер и икономист, магистър по мениджмънт).

В програмата в испанската столица са включени посещения на Центъра за спешни състояния и ситуации и управление на рискове и на спешно приемно отделение. На среща в Института за здраве “Карлос ІІІ” министър Богоев ще се запознае с дейността на института, както и с работата на съществуващата към него Национална школа по здравеопазване.

В автономна област Кастилия – Ла Манча министър Богоев ще посети болница Virgen de la Salud в Толедо, където ще се запознае с функциите на спешното й приемно отделение. Организацията за оказване на спешна помощ, функциите на отделите за спешна помощ и спешно приемно отделение ще бъдат предмет на разговора и в Националната болница за параплегици. На работата на първичната помощ в Испания ще бъде акцентирано при предвиденото посещение в здравен център. Министър Богов ще се срещне и с ръководството на системата на здравното обслужване (SESCAM) на областта Кастилия-Ла Манча.

Основните теми в разговорите, които министър Славчо Богоев ще води в Испания, са свързани с предизвикателствата пред здравните системи в Европа и в частност пред испанската здравна система, както и предизвикателства пред системата на здравеопазване в България в контекста на присъединяването на страната ни към ЕС.

Специален акцент в срещите на българската делегация в Испания ще е организацията на спешната помощ и организация на действията при спешни ситуации и управление на рисковете в Испания.

В разговорите ще бъдат обсъдени резултатите от двустранното сътрудничество досега и възможностите за неговото разширяване чрез подписването на Споразумение за сътрудничество в областта на здравеопазването между България и Испания.

В момента между двете страни няма официално споразумение за сътрудничество в областта на здравеопазването. Сътрудничеството се изразява основно в реализирането на двустранни проекти. Успешно приключи финансираният от испанското правителство проект за сътрудничество и подпомагане на МЗ в процеса на здравната реформа. С помощта на испански експерти са проведени курсове за обучение по болнично управление на ръководни кадри у нас. През 2003 г. бе осъществен проект за техническо сътрудничество, финансиран от правителството на автономна област Кастиля - Ла Манча. Проектът включваше два компонента – обучение на български специалисти по еднодневна хирургия и определяне и формулиране на проекти в областта на общественото здраве в област Велико Търново.

Според МЗ създадените вече добри контакти, изразените общи интереси и натрупаният положителен опит в двустранната дейност дават сериозна основа за подготовка, договаряне и подписване на двустранно Споразумение за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската наука.

Възможностите за бъдещото сътрудничество са в няколко области. Една от тях е Програмата за действие на Европейската общност в областта на общественото здраве (2003 – 2008 г.), в чиито рамки България и Испания могат да представят съвместно проекти.

Друго направление на съвместна работа е участието на испански консултантски фирми в проекта “Реформа в здравния сектор” , изпълняван със заем от Световната банка. Испанският опит може да се използва за обучението на специалисти в областта на еднодневната хирургия – запознаване с организацията на тази дейност и създаване на програма за следдипломна квалификация по практикуване на еднодневна хирургия. Испански експерти могат да съдействат в оценката на нуждите от болнична помощ и анализа на ресурсите у нас, както и да окажат методическа помощ при преструктуриране на болничната помощ на общинско ниво. Възможностите за сътрудничество включват и изработване на програма и провеждане на обучение на обучители по системата “общински грижи по домовете на пациентите”.

Сподели в: